Βιβλιογραφία

Τα βιβλία στα οποία συμμετέχω

Έργα μου έχουν δημοσιευτεί σε μία σειρά από ανθολογίες:

Περιέχει την ιστορία "Η Τελειότητα στο Σκοτάδι".
Περιέχει την ιστορία "Αίμα για μία πεταλούδα".
Περιέχει την ιστορία "Όρνια σπαράζουν τους Έκπτώτους"
Περιέχει την ιστορία "Βολή κατά βολή".
Περιέχει την ιστορία "Βρώμικη δουλειά".
Περιέχει την ιστορία "Απληστία"
Περιέχει την ιστορία: "Δαιμόνια"